Wednesday, 13 July 2016

50.தமிழகத்திலுள்ள கோட்டைகள்

தமிழகத்திலுள்ள கோட்டைகள்

அறந்தாங்கி கோட்டை   அறந்தாங்கி
திண்டுக்கல் கோட்டை  திண்டுக்கல்
ஜெல்டாரியா கோட்டை   பழவேற்காடு
செஞ்சிக் கோட்டை     செஞ்சி
மனோரா கோட்டை        தஞ்சாவூர்
ராஜகிரி கோட்டை      செஞ்சி
ரஞ்சன்குடி கோட்டை   பெரம்பலூர்
சங்ககிரி கோட்டை     சேலம்
புனித டேவிட் கோட்டை கடலூர்
புனித ஜார்ஜ் கோட்டை சென்னை
திருமயம் கோட்டை     புதுக்கோட்டை
உதயகிரிக்கோட்டை     நாகர்கோயில்
வட்டக்கோட்டை        கன்னியாகுமரி
வேலூர் கோட்டை       வேலூர்
No comments:

Post a comment